NOVAS DO CONCELLO
 
PERFIL DO CONTRATANTE
De conformidade co Texto refundido Ley 3/2011 de Contratos de Sector Público, e coa finalidade de asegurar a transparencia e o acceso público aos contratos que realice o Concello, este Concello crea o Perfil do Contratante, que estará a disposición de todos durante as 24 horas do día e os 365 días do ano.
 

2016-08-11 · ADXUDICACIÓN


Acceso a diversos núcleos no Concello de Sober
 
2016-08-04 · ADXUDICACIÓN


Construcción de áreas infantís e biosaudables no Concello de Sober
 
2016-07-22 · ADXUDICACIÓNhttps://www.dropbox.com/s/aa8oijkejvubjw2/20160721_125409.pdf?dl=0

 
2016-07-20 · PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS


Prego de cláusulas administrativas que rexirán a contratración mediante procedemento negociado sen publicidade para a contratación das obras de contrucción de áreas infantís e biosaudables no Concello de Sober
 
2016-07-07 · Prego clausulas adxudicación mellora ampliaci

 
2016-07-07 · Prego clausulas mellora de camiños municipai

 
2016-06-22 · AMPLIACIÓN DE SANEAMENTO E VILAMAIOR E TELLEI

 
2015-03-25 · ADXUDICACIÓN

ADXUDICACIÓN OBRA  ACONDICIONAMENTO PRAZA  PÚBLICA DE DOADE
 
2015-03-19 · ADXUDICACIÓN


ADXUDICACIÓN OBRA   SANEAMENTO DE MILLÁN 3ª FASE
 
2015-03-19 · ADXUDICACIÓN


ADXUDICACIÓN CONTRATO DE SERVIZOS DE REALIZACIÓN / ACTUALIZACIÓN DO INVENTARIO MUNICIPAL DE BENS E DEREITOS REAIS NO CONCELLO DE SOBER
 
 
 
Historia do Concello
1·Historia
2·Patrimonio
3·Medio Natural
4·Lendas
5·Situación
Concello de Sober
1·Alcaldía
2·Corporación Municipal
3·Normativa Municipal
4·Secretaría
5·Contacto
Servizos do Concello
1·Enlaces
2·Axenda
3·Télefonos
4·Transporte Público
As Nosas Parroquias
 
Oficina de Turismo
1·Rutas
2·Aloxamentos
3·Festas
4·Galería Fotográfica
Novas do Concello
 
O Viño e Adegas
1·O Viño
2·Adegas
CONCELLO DE SOBER · RIBEIRA SACRA · AYUNTAMIENTO DE SOBER
Praza Campo da Feira s/n · 27460 · Sober · Lugo · 982 46 00 01 · 982 46 00 05
prodesin.com